DOSFARM läpäissyt ISO22000-sertifioinnin, täydellisen laadunhallintajärjestelmän

Nykyisessä jatkuvasti esiin nousevien elintarviketurvallisuusongelmien vallitessa ISO22000-standardiin perustuvan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän luoneet valmistajat voivat todistaa kykynsä hallita yhteiskunnalle aiheutuvia elintarviketurvallisuusriskejä ilmoittamalla itse tehokkuudestaan ​​ja arvioimalla tuloksia kolmansien maiden kanssa. puolueorganisaatiot, tarjota jatkuvasti ja vakaasti lopputuotteita, jotka täyttävät elintarviketurvallisuusvaatimukset täyttävät asiakkaiden elintarviketurvallisuusvaatimukset.Kuten me kaikki tiedämme, elintarviketurvallisuusvaatimukset ovat etusijalla.Se ei vaikuta pelkästään suoraan kuluttajiin, vaan myös suoraan tai välillisesti elintarviketuotannon, kuljetuksen ja myyntiorganisaatioiden tai muiden asiaan liittyvien organisaatioiden maineeseen.Siksi haimme vuonna 2016 ISO22000-sertifikaattia, läpäisimme kolmannen osapuolen organisaation auditoinnin ja saimme sertifikaatin.Yleensä ISO22000-sertifikaatti on voimassa 3 vuotta;mutta lähtökohtana on, että yrityksen on hyväksyttävä sertifiointielimen valvonta ja auditointi eli vuositarkastus.Valvonnan ja auditoinnin tiheys on pääsääntöisesti 12 kuukauden välein eli kerran vuodessa, joten sitä kutsutaan vuositarkastukseksi.Jotkut yritykset voivat olla erityisiä, ja sertifiointielin vaatii vuosikatsauksen 6 kuukauden tai 10 kuukauden välein.jos vuositarkistus tai varmenteen uusiminen ei ole myöhässä, varmenne vanhenee tai raukeaa eikä sitä voi käyttää normaalisti.Nyt vuonna 2022 on luvan uusimisen aika, ja samalla olemme lisänneet luokkia, kuten ravintolisät ja maitotuotteet.Siksi todellisen tilanteemme mukaan lähetämme määräysten mukaisen sertifiointihakemuksen ja täytämme ISO/HACCP-järjestelmän sertifiointihakemuslomakkeen.

Toimitamme asiaankuuluvat tiedot sertifiointielimen vaatimusten mukaisesti niitä haettaessa.Sertifiointielin suorittaa alustavan tarkastuksen toimittamillemme tiedoille ja päättää hyväksyä sertifiointihakemuksemme.Sen jälkeen sertifiointielin perusti auditointiryhmän ja siirtyi tietotekniseen auditointivaiheeseen.Sitten virasto päätti auditointitilanteen mukaan käydä tuotantopaikallamme ensikäynnillä saadakseen alustavan käsityksen HACCP-järjestelmämme toiminnasta ja kerätäkseen tietoa tarkastuksen luotettavuudesta.Laadi ISO/HACCP-järjestelmän paikan päällä oleva auditointisuunnitelma asiakirjatarkistuksen ja alkukäynnin perusteella.

Tarkastustiimi koostuu tiiminjohtajista, tilintarkastajista ja ammatillisista tilintarkastajista.He osallistuvat kokouksiinmme ja suorittavat paikan päällä auditointeja tarkastussuunnitelman mukaisesti.Paikan päällä suoritettavan havainnoinnin, asiakirjatarkastuksen, kuulustelujen, satunnaisen tarkastuksen jne. avulla paikan päällä suoritettu tarkastus on esitettävä tarkastelulausuntoa varten, tarkastuksen todisteista on tehtävä yhteenveto, auditoinnin tulokset on ilmoitettava ja sertifiointiauditointiraportti ole valmiina.Auditointiryhmä antoi meille auditoinnin ja totesi, että sertifioinnin läpäiseminen on suositeltavaa.

ISO22000-sertifikaatin läpäiseminen osoittaa, että laatujärjestelmämme on ollut kansainvälisten standardien mukainen ja olemme päteviä ja kykeneviä tulemaan kansainvälisille markkinoille.Asiakkaat, jotka haluavat ostaa tuotteitamme, voivat täysin taata tuotteiden laadun, ja asiakkaat voivat luottaa meihin enemmän.Samaan aikaan laadunhallintajärjestelmän käytäntö voi tehokkaasti hallita koko sopimuksen prosessia ja palvelua, mikä parantaa huomattavasti sopimuksen suoritustasoa.Tämä edistää asiakkaillemme tarjoamiemme palvelujen jatkuvaa parantamista ja parantaa myös asiakastyytyväisyyttä palveluihimme.ISO22000/HACCP-sertifikaatin omistaminen on myös linjassa sen hyvän yrityskuvan kanssa, jota olemme aina näyttäneet ulkomaailmalle, mikä kuvastaa erikoistumistamme, modernisoitumistamme ja kansainvälistymistämme.

Emme ainoastaan ​​täytä vaatimuksia ja standardeja auditoitaessamme, vaan toteutamme myös tuotteiden laadun ja turvallisuustason valvonnan rauhan aikana.Tuotetuotantoosastollamme on erityinen laatujärjestelmädokumentti, joka säätelee jokaisen työntekijän työtä erittäin tarkasti yksityiskohtia valvovan asiakirjan mukaisesti.Ja jokaisen työntekijämme on suoritettava työnsä menettelyasiakirjojen vaatimusten mukaisesti, mikä on yksi tehokkuuden arvioinnin määrällisistä mittareista ja vaikuttaa myös asiaankuuluvien työntekijöiden suoritusarviointiin.Siksi jokainen työntekijä suorittaa vakavasti tiukan laadunvalvonnan osassa prosessia, josta hän on vastuussa.

Samanaikaisesti teemme myös itsekorjauksia rullaavilla laadukkailla sisäisillä auditoinneilla, joilla voidaan saavuttaa kerros-kerroksista auditointeja, ristikkäisiä auditointeja jne. On olemassa mekanismi ongelmien jatkuvaan etsimiseen, ratkaisemiseen sekä jatkuvaan parantamiseen ja parantamiseen. parantaa.Laatujärjestelmään vaikuttavia ongelmia ei periaatteessa ole.

Laatu- ja turvallisuusjärjestelmän valvonta on myös erottamaton prosessipohjaisista työmäärittelyistämme ja jäljitettävyysjärjestelmä voidaan toteuttaa.Tuotteidemme laatu on taattu prosessin työspesifikaatioiden kautta.Kvalifioimattomien tuotteiden osalta on tunnistettava kelpaamattomien tuotteiden syyt, jotka voidaan tehokkaasti jäljittää vastuuhenkilöön asti.Yrityksessämme on selkeä palkitsemis- ja rangaistusjärjestelmä, joka rankaisee vastuuttomia työntekijöitä tilanteen mukaan, mikä voi vaikuttaa henkilöstön laatutietoisuuden parantamiseen.Toistuvissa epäonnistumisissa laaduntarkastajamme keskittyvät raiteille, tekevät hyvän tuloksen laatutapausten tai laatuanalyysikokousten muodossa ja kouluttavat työntekijöitä tosiasioita.

Lyhyesti sanottuna, vaatimuksemme tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta johtuu johdon ja ruohonjuuritason työntekijöiden painostamasta DOSFARM-brändin mainetta.Jokainen DOSFARMin työntekijä toivoo, että tuotteemme ovat korkealaatuisia, turvallisia ja asiakkaiden luottamuksen arvoisia.Jos tunnistat tiukan asenteemme tuotteiden laatua ja turvallisuutta kohtaan ja haluat tarjota laadukkaita tuotteita asiakkaillesi, ota rohkeasti yhteyttä!


Postitusaika: 30.8.2022